چیزی به نظرم نمیاد

ولی شاید از خوبی های نوجوونی و اینکه هنرستانی که توش درس میخونی درست چسبیده باشه به دبیرستانی که بهترین دوستت توش درس میخونه به همین رفتن و چیپس ماست و ریحون و لواشک خریدن و خوردن و اینکه تو اتوبوس سعی کنی به حرف های چنتا پسری که درست روی صندلی جلو  نشستن باشه.

  • purple cloud

دختری که روی ابرها قدم میزند...!

برای فراموش نکردن روزهای نوجوانی ام هر چرت و پرتی ممکن است اینجا بنویسم!

Designed By Erfan Powered by Bayan